تبدیل فرز به اورفرز

تبدیل فرز به اورفرز

(0)

تبدیل فرز به اورفرز کاربرد: بلند کردن شفت تیغ فرز قابل استفاده در تمام اورفرز های دستی و میزی بسیار کاربردی با کیفیت

نمایش یک نتیجه