رابط گردبر

رابط گردبر کوچک

(0)

رابط گردبر کوچک رابط گردبر که به کمک مته ( ۶ الی ۷.۵) میتوان روی دریل نصب کرد.  

نمایش یک نتیجه