کمان اره مویی زرگری

کمان اره مویی زرگری

(0)

کمان اره مویی زرگری ارتفاع ۲۰ سانتیمتر دهانه تیغه گیر ۱۳ سانتیمتر  در کارهای زرگری و جواهر سازی استفاده میشود.  

نمایش یک نتیجه