تیغ اور فرز دوراهه

(0)

پيشنهاد ويژه براي دوستاني كه فرز مشتي يا انگشتي دارند. 🌐Otenci🌐 پایه ٦ميل شيار٦ميل طول كل ٣٠ميل عمق تيغ٨.٦ميل اصلی با کیفیت

نمایش یک نتیجه