تیغCNCناودانی

(0)

OTENCI شعاع:R12.7 طول:۲۵٫۴ پایه:۸ مخصوص اورفرز وCNC متناسب باشیار شیب دار باکیفیت ساخت چین  

نمایش یک نتیجه