نمایش 1–8 از 56 نتیجه

نمایش 9 24 36

سنگ انگشتی کروی قطر 30

15,000 تومان
سنگ انگشتی کروی قطر 30 این سنگ جهت سایش مناسب میباشد. این سنگ انگشتی به صورت کروی می باشد. مناسب

سنگ انگشتی استوانه ای 40*20

15,000 تومان
سنگ انگشتی استوانه ای 40*20 این سنگ جهت سایش مناسب میباشد. این سنگ انگشتی به صورت استوانه ای می باشد.

سنگ انگشتی استوانه ای 30*30

15,000 تومان
سنگ انگشتی استوانه ای 30*30 این سنگ جهت سایش مناسب میباشد. این سنگ انگشتی به صورت استوانه ای می باشد.

سنگ انگشتی استوانه ای 30*16

15,000 تومان
سنگ انگشتی استوانه ای 30*16 این سنگ جهت سایش مناسب میباشد. این سنگ انگشتی به صورت استوانه ای می باشد.

سنگ انگشتی استوانه ای 20*25

10,000 تومان
سنگ انگشتی استوانه ای 20*25 این سنگ جهت سایش مناسب میباشد. این سنگ انگشتی به صورت استوانه ای می باشد.

سنگ انگشتی استوانه ای 16*25

10,000 تومان
سنگ انگشتی استوانه ای 16*25 این سنگ جهت سایش مناسب میباشد. این سنگ انگشتی به صورت استوانه ای می باشد.

سنگ انگشتی استوانه ای 20*6

10,000 تومان
سنگ انگشتی استوانه ای 20*6 این سنگ جهت سایش مناسب میباشد. این سنگ انگشتی به صورت استوانه ای می باشد.

سنگ انگشتی مثلثی کونیک 26*10

10,000 تومان
سنگ انگشتی مثلثی کونیک 26*10 این سنگ جهت سایش مناسب میباشد. این سنگ انگشتی به صورت کونیک می باشد. مناسب