نمایش 1–8 از 93 نتیجه

نمایش 9 24 36

گرانيت بر ١١/٥ سانت اوتنسى

80,000 تومان

تيغ اره برش سنگ و سراميك

ابزار ساختمانى

گرانيت بر ٢٣ سانت اوتنسى

240,000 تومان

تيغ اره برش سنگ و سراميك

ابزار ساختمانى

تيغ اره الماسه فرود ٣٥ سانت ٧٢ دندانه

4,700,000 تومان

تيغ اره الماسه

خط زن

تيغ برش

صفحه برش

صفحه ديسكى

تيغ اره الماسه فرود ٤٠ سانت ٧٢ دندانه

5,050,000 تومان

تيغ اره الماسه

خط زن

تيغ برش

صفحه برش

صفحه ديسكى

تيغ اره الماسه فرود ٣٨ سانت ٧٢ دندانه

4,900,000 تومان

تيغ اره الماسه

خط زن

تيغ برش

صفحه برش

صفحه ديسكى

تيغ اره الماسه فرود ٢٠ سانت ٣٦ دندانه(خط زن)

2,700,000 تومان

تيغ اره الماسه

خط زن

تيغ برش

صفحه برش

صفحه ديسكى

تيغ اره الماسه فرود ١٨ سانت ٣٦ دندانه(خط زن)

2,500,000 تومان

تيغ اره الماسه

خط زن

تيغ برش

صفحه برش

صفحه ديسكى

سراميك بر ٢٣ سانت اوتنسى

230,000 تومان

تيغ اره الماسه

تيغ برش سراميك

تيغ اره سراميك بر

ابزار سراميك كارى

ابزار ساختمانى