نمایش دادن همه 3 نتیجه

تیغ اره الماسه 25 سانت 80 دندانه

تماس بگیرید

تیغ اره الماسه 25 سانت 80 دندانه

تیغ اره الماسه مارک KOLL

برش ملامینه , لمینت , MDF

شفط وسط 30

تولید کسور آلمان

تیغ اره الماسه 25 سانت چوب

تماس بگیرید

تیغ اره الماسه 25 سانت  42 دندانه

تیغ اره الماسه مارک KOLL

برش چوب

42 دندانه

تولید آلمان

برش بصورت طولی

تیغ اره الماسه 25 سانت 42 دندانه KOLL

تماس بگیرید
تیغ اره الماسه 25 سانت 42 دندانه KOLL برای برش چوب، الوار، چوب گردو و سخت ساخت آلمان درجه 1