نمایش دادن همه 2 نتیجه

تیغ اره الماسه فلز بر 11/5 سانت

تماس بگیرید
قطر کل : 115 میلی متر
تعداد دندانه : 26

تیغ اره الماسه فلز بر 13/5 سانت

تماس بگیرید
تعداد دندانه : 30
قطر شفت : 22 میلی متر