چوبساب گرد

(0)

چوبساب گرد ین چوبساب ها جهت سوهان کاری در صنایع چوب و درودگری به کار می روند. از فولاد ابزاری بسیار مرغوب تولید می شوند. کاملاً سخت کاری می شوند. با کیقیت

نمایش یک نتیجه