چوبساب سرتخم مرغی

(0)

چوبساب سردریلی تخم مرغی طول کل:۱۱سانت طول کارگیر:۶سانت  

چوبساب سوپرکروی

(0)

چوبساب سردریلی سوپرکروی طول کل:۱۱سانت طول کارگیر:۵سانت قطر:۵سانت  

چوبساب کره ای بزرگ

(0)

چوبساب سردریلی کروی بزرگ طول کل:۱۰سانت طول کارگیر:۴سانت قطر:۴سانت  

چوبساب مخروطی

(0)

چوبساب سردریلی مخروطی طول کل:۱۰سانت طول کارگیر:۵سانت قطر:۱سانت  

نمایش دادن همه 4 نتیجه