نمایش 1–8 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

ديسك برش پودرى قطر ١٦ ميل (١٠عددى)

80,000 تومان

لوازم فرزميناطورى

برش سنگ

برش شيشه

لوازم دريل

ديسك برش پودرى قطر ١٨ ميل(١٠عددى)

90,000 تومان

لوازم فرزميناطورى

برش سنگ

برش شيشه

لوازم دريل

ديسك برش پودرى قطر ٢٠ ميل (١٠عددى)

100,000 تومان

لوازم فرزميناطورى

برش سنگ

برش شيشه

لوازم دريل

ديسك برش پودرى قطر ٢٢ ميل (١٠عددى)

110,000 تومان

لوازم فرزميناطورى

برش سنگ

برش شيشه

لوازم دريل

ديسك برش پودرى قطر ٢٥ ميل (١٠عددى)

115,000 تومان

لوازم فرزميناطورى

برش سنگ

برش شيشه

لوازم دريل

ديسك برش پودرى قطر ٣٠ ميل (١٠عددى)

130,000 تومان

لوازم فرزميناطورى

برش سنگ

برش شيشه

لوازم دريل

ديسك برش پودرى قطر ٣٥ ميل (١٠عددى)

150,000 تومان

لوازم فرزميناطورى

برش سنگ

برش شيشه

لوازم دريل

ديسك برش پودرى قطر ٤٠ ميل (١٠عددى)

160,000 تومان

لوازم فرزميناطورى

برش سنگ

برش شيشه

لوازم دريل